Održan 5. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

DSC_7413

V Kongres fizijatara BiH sa međunarodnim učešćem održan je u Sarajevu od 25.­28.09.2014g.u hotelu „Terme­spa“ Ilidža. Kongres je organiziran od strane Udruženja fizijatara FBiH i Udruženje fizijatara RS.

U okviru Kongresa je prezentirano 105 radova kroz četiri vrste sesija, uvodna predavanja pozvanih predavača, oralne prezentacije, predavanje u okviru simpozijuma i poster prezentacije.

Read more

Drugi sastanak Naučnog odbora V Kongresa fizijatara Bosne i Hercegovine

IMGP1493_small

Održan je drugi sastanak Naučnog odbora V Kongresa fizijatara Bosne i Hercegovine 21.03.2014 u Sarajevu.

Prisutni: Prof. dr. Avdić Dijana, Doc. dr. Muftić Mirsad, Prof dr. Vavra-Hadžiahmetović Narcisa, Prof. dr. Kapidžić-Duraković Suada, Prof. dr. Švraka Emira, Doc. dr. Kapetanović Amila, Prof. dr. Tanović Edina, Doc. dr. Miladinović Ksenija.

Read more

STRUČNI SASTANAK I SKUPŠTINA UDRUŽENJA FIZIJATARA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Fojnica, 23. i 24. 11. 2013. godine

Stručni sastanak UF FBiH sa temom „Sportska rehabilitacija-multidisciplinarni pristup“ održan je u „Reumalu“ u Fojnici 23. i 24. novembra 2013. godine. Sva predavanja su bila na izuzetnom nivou, praćena su sa velikim interesovanjem, jer se moglo čuti dosta novih saznanja, a uvijek se dobro podsjetiti i starih.

Read more

Multidisciplinarni pristup – sportska rehabilitacija – Centar za medicinsku rehabilitaciju „Reumal“ Fojnica

UDRUŽENJE FIZIJATARA FBIH

Multidisciplinarni pristup – sportska rehabilitacija

Centar za medicinsku rehabilitaciju „Reumal“ Fojnica

Subota 23.11.2013.

12:00 – 13:30       Registracija

13:30 – 15:00       Ručak

15:00 – 17:00      Uvodni dio i program stručnog sastanka

Doc.dr.sci.Prim.Mirsad Muftić

Read more

Čestitamo

Članovi udruženja fizijatara federacije BiH čestitaju Ani Vidačak, dr.med. ,specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije na uspješnoj odbrani magistarskog rada 21.10.2013 na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru., na temu “OSNOVNE I PRIDRUŽENE TEGOBE BOLESNIKA S KRIŽOBOLJOM: ETIOLOŠKA ANALIZA”

Čestitamo

Članovi udruženja fizijatara federacije BiH čestitaju Mr.med.sci.Prim. Sabini Sarić na uspješnoj odbrani doktorske disertacije 11.07.2013. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na temu “KOMPARATIVNA STUDIJA EFIKASNOSTI TRETMANA POSTMASTEKTOMIČNOG LIMFEDEMA PRIMJENOM KOMPLEKSNOG DEKONGESTIVNOG FIZIKALNOG TRETMANA I LIMFODRENAŽERA”.

Obavijest

23. i 24. novembra u Fojnici će se održati stručni sastanak fizijatara na temu sportska rehabilitacija. Molimo sve članove udruženja fizijatara da nam u što kraćem roku pošalju svoje skenirane fotografije radi izrade članskih karti na mail: azubc@bih.net.ba

Čestitamo

Članovi Udruženja federacije BiH čestitaju Zonić-Imamović dr Maidi na uspješno odbranjenoj doktorskoj disertaciji pod nazivom „Transkutana tibijalna nervna stimulacija i antiholinergici u liječenju hiperaktivne mokraćne bešike pacijenata sa multiplom sklerozom“