PROGRAM STRUČNOG SEMINARA „OKUPACIONA TERAPIJA U REHABILITACIJI“ Vlašić, 03.12. – 04.12.2016g.

Subota 03.12.2016g.

12:00 – 13:30 Registracija učesnika stručnog seminara

13:30 – 15:00 Ručak

15:00 – 15:10 Uvodna riječ i predstavljanje stručnog sastanka (prof.dr.M.Muftić)

15:10 – 15:30 Okupaciona terapija, dio rehabilitacije djece s juvenilnim idiopatskim artritisom, prof. dr Emira Švraka

15:30 – 16:50 Senzorna reedukacija šake u okviru okupacione terapije, prof.dr.M.Muftić

16:50 – 17:10 Okupaciona terapija pacijenata sa osteoporozom, prof.dr.D.Avdić

17:10 – 17:30 Trendovi okupacione terapije u mentalnom zdravlju s osvrtom na situaciju u FBiH, dr. Fehma Kovač

17:30 – 17:45 Diskusija

17:45 – 18:10 Sponzorisano predavanja (Berlin Chemie)

18:10 – 19:00 Stručni sastanak Udruženja fizijatara FBiH i prijedlog aktivnosti za 2017g.

19:00 – 20:30 Slobodno vrijeme

20:30 Svečana večara – sponzor Berlin Chemie

Nedelja 04.12.2016g.

08:30 – 10:00 Doručak

10:00 – 11:00 Radni sastanak (dogovor o budućim aktivnostima Udruženja)

Napomena: Molimo Vas da zbog blagovremene rezervacije soba izvršite prijavu dolaska na e-mail azubc@bih.net.ba ili na mob (Dr.Hariz Zubčević) 061 222-458

Obavještenje: Seminar na temu: “Savremeni pristup u prevenciji, dijagnostici i liječenju degenerativnih reumatskih bolesti” 23.9.2016. u Fojnici

Seminar na temu: “Savremeni pristup u prevenciji, dijagnostici i liječenju degenerativnih reumatskih bolesti” se održava  23.9.2016. godine u Fojnici u organizaciji Reumala i Ljekarske komore SBK.

PROGRAM:

17.00 Pozdravna riječ Direktora

17.10 Uvodno predavanje – mr. sci. dr. Samiha Elmasbegović Hodžić

17.20 Osteoartritis koljena: prevencija, dijagnostika i liječenje – dr Samira Selimović Huzbašić

17.35 Komparacija rezultata liječenja diskogene radikulopatije ( degenerativne etiologije ) fizikalnim i

operativnim tretmanom – mr. sci. dr. Samiha Elmasbegović Hodžić

17.50 Efekti radonskih kupki u tretmanu degenerativnih reumatskih bolesti – doc. dr sci. med. Amila

Kapetanović

17.55 Sponzorirano predavanje

Kafe pauza

18.30 Work shop – intraartikularna aplikacija hijaluronske kiseline u tretmanu degenerativnog reumatizma –

prim.dr Damir Jaganjac, mr. sci. dr. Samiha Elmasbegović Hodžić

20.30 Svečana večera i druženje uz muziku u Hotelu Natura Fojnica

Napomena:

–  Svečanu večeru za članove Ljekarske komore SBK snosi Komora, za ostale učesnike, te eventualne

pratioce cijena iznosi 30 KM

–  Smještaj je obezbijedjen u Hotelu Natura u Fojnici, noćenje sa doručkom po cijeni od 50 KM

–  Prijava za učešće na Seminaru na br. 061 187 460; E mail senada.fejzic@reumal.ba

– Rezervacija noćenja na br. 063 298 940; Email: info@ncf.ba

Hotel Natura nudi dodatne pogodnostio za goste ovog Seminara koji žele produžetak boravka tokom

vikenda ili dan ranije. Uz noćenje gostima je na raspolaganju korištenje bazena u Naturi.

– Svi učesnici i gosti tokom Seminara imaće pogodnosti i kod korištenja naših drugih usluga, uključujući

usluge Wellnes i Beauty pograma u Reumalu.

6. Kongres Fizijatara Bosne i Hercegovine

1

6. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem održati će se od 06.-09. oktobra 2016. godine u Banjoj Luci u organizaciji Udruženja fizijatara Republike Srpske i Udruženja fizijatara Federacije Bosne i Hercegovine.

Savremena rehabilitaciona medicina zahtjeva interdisciplinarni pristup uz učešće svih segmenata naše struke i srodnih specijalističkih grana. Ovo je prilika da razmjenimo zajedničko znanje i iskustva i unaprijedimo svakodnevni klinički rad s ciljem poboljšanja kvaliteta liječenja naših pacijenata.

Više informacija potražite na web stranici kongresa: http://6kongresfizijatarabih.com/

Program Simpozija: “MULTIDISCIPLINARNI ASPEKTI ONKOLOŠKE REHABILITACIJE”

Udruženje Fizijatara FBiH 14.- 15. Maja 2016 g. organizira Simpozij sa temom:

MULTIDISCIPLINARNI ASPEKTI ONKOLOŠKE REHABILITACIJE

Simpozij će se održati u etno selu „Herceg“ – Međugorje.

Program:

Subota 14.Maj 2016 g.

12:00 – 12:30 Registracija

12:30 – 15:00 Ručak

15:00 – 15:10 Uvodna riječ predsjednika UF FBiH Prof. dr M.Muftić

15:10 – 15:15 Obraćanje predsjednice Udruženja onkoloških pacijenata KS Gđa S.Hadžić

15:15 – 15:45 Uloga i mjesto rehabilitacijske medicine i palijativne skrbi u onkologiji –

Mr.med.sci.N.Kraljević – KBC SM Onkološki Institut Zagreb

15:45 – 16:15 Zašto onkološka rehabilitacija –

Prof dr S.Popović-Petrović Zavod za rehabilitaciju Instituta za onkologiju Vojvodine –

Sremska Kamenica

16:15 – 16:45 Instrumenti procjene kvaliteta života onkoloških pacijenta – Dr.med.sci. prim. S.Sarić

JU DZ KS

16:45 – 17:15 Pauza

17:15 – 17:35 Psihološka potpora onkoloških pacijenata – psihologinja M.Musić

17:35 – 17:55 Paraneoplastični sindrom – Dr.med.sci. T.Cerić Klinika za onkologiju UKSC

17:55 – 18:15 Dijagnostički imaging u multidisciplinarnom pristupu kod onkoloških pacijenata –

Prim.dr F.Krakonja Klinika za radiologiju UKCS

18:15 – 18:45 Diskusija

18:45 – 19:00 Promocija knjige „Postmenopauzalna i premenopauzalna osteoporoza“ autora

A.Kapetanović.Promotor: Prof.dr D.Avdić

20:30 ……….Svečana večera

Nedjelja 15.Maj 2016 g.

08:30 – 10:00 Doručak

09:00 – 10:30 Prikaz dva pacijenta sa limfedemom, nakon liječenja karcinoma dojke i nakon

liječenja malignog melanoma.

NAPOMENA

Poštovane kolege smješataj je obezbijeđen u dvokrevetnim sobama, ko želi jednokrevetnu sobu

razliku će doplatiti u etno selu. Prijaviti se treba na mail azubc@bih.net.ba

Obavijest: MULTIDISCIPLINARNI ASPEKT ONKOLOŠKE REHABILITACIJE

onama

U radu simpozija će uz fizijatre iz cijele regije koji se bave onkološkom rehabilitacijom učestvovati i onkolozi, radiolozi, psiholozi, psihijatri i predstavnici udruženja onkoloških pacijenata, kao i sami pacijenti.

Simpozij će se održati u Etno Selu Herceg Međugorje 14. i 15. maja 2016. godine.

Više o Etno Selu Herceg Međugorije možete saznati na web stranici: http://etno-herceg.com/hr

 

Obavijest: III Tečaj medicinskog pisanja

III Tečaja medicinskog pisanja održat će se 14. i 15. maja/svibnja 2016. godine u Garden City Hotel & Resort u Konjicu, Bosna i Hercegovina u organizaciji  Centra za medicinsku edukaciju “Medicinska nadgradnja” (Center for Medical Education Medical Upgrade) koji djeluje u BiH i aktivan je u cilju unaprjeđenja medicinske nauke, znanja i prakse. Tečaj medicinskog pisanja organizuje se za doktore medicine, svih specijalizacija i subspecijalizacija, kao i specijalizante te doktore stomatologije, magistre farmacije i doktore veterinarske medicine, te studente medicine i stomatologije, Zdravstvenih fakulteta i Visokih zdravstvenih škola.

Sve informacije možete dobiti komunikacijom na e-mail: cmemedicalupgrade@gmail.com

ili putem facebooka CME Medical Upgrade: https://www.facebook.com/pages/CME-Medical-Upgrade/838083022928550