Obavjestenje

Obavjestavamo sve clanove Udruzenja fizijatara FbiH i saljemo iskrene cestitke nasoj postovanoj
kolegici Sahzi Kikanovic, koja je dana 06.05.2013.god. uspjesno odbranila doktorsku disertaciju
na temu Promjene na vratnoj kičmi i atlanto-aksijalnom zgloba u bolesnika sa reumatoidnim
artritisom.

Poziv za stručno-naučno predavanje

U Tuzli („DRAMAR“ Centar), dana 18.05.2013. (subota) održava se stručno – naučni sastanak
sa početkom u 10:00 sati.

Predavači i teme:
1. 10:00 h
Prof. dr. sc. Ešref Bećirović – prof. emeritus (Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Katedra
za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju) … Read more

Obavještenje

UDRUŽENJE FIZIJATARA FBIH

Multidisciplinarni pristup kod bola u vratu

Petak 05.04.2013.

15:00 – 16:30

1. Cervikalni bolni sindrom – epidemiologija i kvaliteta života (Dr.sc. Vesna Miljanović Damjanović)
2. Rehabilitacija cervikalnog bolnog sindroma – Jelena Soldo dr.med. … Read more