Čestitamo

Članovi udruženja fizijatara federacije BiH čestitaju Ani Vidačak, dr.med. ,specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije na uspješnoj odbrani magistarskog rada 21.10.2013 na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru., na temu “OSNOVNE I PRIDRUŽENE TEGOBE BOLESNIKA S KRIŽOBOLJOM: ETIOLOŠKA ANALIZA”

Čestitamo

Članovi udruženja fizijatara federacije BiH čestitaju Mr.med.sci.Prim. Sabini Sarić na uspješnoj odbrani doktorske disertacije 11.07.2013. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na temu “KOMPARATIVNA STUDIJA EFIKASNOSTI TRETMANA POSTMASTEKTOMIČNOG LIMFEDEMA PRIMJENOM KOMPLEKSNOG DEKONGESTIVNOG FIZIKALNOG TRETMANA I LIMFODRENAŽERA”.

Obavijest

23. i 24. novembra u Fojnici će se održati stručni sastanak fizijatara na temu sportska rehabilitacija. Molimo sve članove udruženja fizijatara da nam u što kraćem roku pošalju svoje skenirane fotografije radi izrade članskih karti na mail: azubc@bih.net.ba

Čestitamo

Članovi Udruženja federacije BiH čestitaju Zonić-Imamović dr Maidi na uspješno odbranjenoj doktorskoj disertaciji pod nazivom „Transkutana tibijalna nervna stimulacija i antiholinergici u liječenju hiperaktivne mokraćne bešike pacijenata sa multiplom sklerozom“

Čestitka

Članovi Udruženja federacije BiH čestitaju uspješno položen specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije kolegici Mr.med.sc.dr.Mireli Dizdarević Husić.

Obavjestenje

Obavjestavamo sve clanove Udruzenja fizijatara FbiH i saljemo iskrene cestitke nasoj postovanoj
kolegici Sahzi Kikanovic, koja je dana 06.05.2013.god. uspjesno odbranila doktorsku disertaciju
na temu Promjene na vratnoj kičmi i atlanto-aksijalnom zgloba u bolesnika sa reumatoidnim
artritisom.

Poziv za stručno-naučno predavanje

U Tuzli („DRAMAR“ Centar), dana 18.05.2013. (subota) održava se stručno – naučni sastanak
sa početkom u 10:00 sati.

Predavači i teme:
1. 10:00 h
Prof. dr. sc. Ešref Bećirović – prof. emeritus (Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Katedra
za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju) … Read more