PROGRAM STRUČNOG SASTANKA „REHABILITACIJA KOŠTANO MIŠIĆNOG SISTEMA “

PROGRAM
STRUČNOG SASTANKA

„REHABILITACIJA KOŠTANO MIŠIĆNOG SISTEMA “
Jahorina, 30.09.2017. – 01.10.2017.

Subota 30.09.2017g.

13:00 – 14:00 Registracija učesnika stručnog seminara
14:00 – 15:30 Ručak
16:00 – 16:10 Uvodna riječ i predstavljanje stručnog sastanka (prof.dr.M.Muftić)

16:10 – 17:00 Planovi i priprema Kongresa fizijatara BiH 2018g.
17:00 – 17:30 D vitamin u fizijatrijskog praksi
prof.dr.K.Miladinović
17:30 – 17:50 Kafe pauza
17:50 – 18:00 Predstavljanje farmaceutske kompanije Abdiibrahim
18:00 – 18:20 Barca – tretman osteoartritisa koljena
Prof.dr.Mirsad Muftić
18:20 – 18:40 Tyoflex u tretmanu bolnog mišićnog spazma
Prof.dr.Osman Sinanović
18:40 – 19:00 Diskusija
19:00 – 20:30 Slobodno vrijeme
20:30 Svečana večara – sponzor Abdiibrahim

Nedelja 01.10.2017g.
08:30 – 10:00 Doručak
10:00 – 11:00 Radni sastanak (dogovor o budućim aktivnostima Udruženja)

Redovni stručni sastanak 30.09.2017.

Udruzenje fizijatara FBiH u saradnji sa farmaceutskom kompanijom Abdiibrahim Ilac organizira redovni strucni sastanak koji ce se odrzati 30.09. 2017 (subota) i 01.10.2017g(nedjelja) u Hotelu Vučko Jahorina.

Pocetak zajednickog okupljanja je u periodu izmedju 12 i 14h, nakon cega slijedi rucak i strucna predavanja, te dogovor za organizaciju Kongresa fizijatara 2018g.

Raspored predavanja i program ce ucesnici dobiti prilikom same registracije u Hotelu Vucko.

Rezervacija soba putem e maila azubc@bih.net.ba ili putem mobitela dr Hariza Zubcevica 06 1 222-458.

Udruzenje fizijatara FBiH u saradnji sa farmaceutskom kompanijom Abdiibrahim
Ilac organizira redovni strucni sastanak koji ce se odrzati 30.09. 2017
(subota) i 01.10.2017g(nedjelja) u Hotelu Vučko Jahorina.

Pocetak zajednickog okupljanja je u periodu izmedju 12 i 14h, nakon cega
slijedi rucak i strucna predavanja, te dogovor za organizaciju Kongresa
fizijatara 2018g.

Raspored predavanja i program ce ucesnici dobiti prilikom same registracije
u Hotelu Vucko.

Rezervacija soba putem e maila azubc@bih.net.ba ili putem mobitela dr Hariza
Zubcevica 06 1 222-458.

PROGRAM STRUČNOG SEMINARA Konjic, 22.-23.04.2017g.

PROGRAM STRUČNOG SEMINARA Konjic, 22.-23.04.2017g.

Subota 22.04.2017g.

Radno predsjedništvo: Prof.dr.Mirsad Muftić; doc.dr.sci.Majda Zonić,

Prof.dr.Ksenija Miladinović

12:00 – 13:00    Registracija

13:00 – 14:30    Ručak

    14:30 – 14:50   „Nova efikasna opcija u terapiji hiperurikemije i gihta“ –

prof.dr.Mirsad Muftić

    14:50 – 15:10   „ Denosumab u terapiji osteoporoze i prevenciji fraktura“

Prof.dr.Ksenija Miladinović

15:10 – 15:30    Dikusija

15:30 – 16:30   Redovni sastanak Udruženja fizijatara s temama (organizacija jesenjeg

stručnog sastanka, organizacija Kongresa fizijatara BiH 2018g.,

 subspecijalizacije)

16.30 – 19:30    Sportske aktivnosti (kuglanje, stoni tenis, pikado, tenis, košarka, fudbal)

    21:00    Svečana večera uz muziku

                               

   Nedelja 23.04-2017g

   09:00 – 10:00     Doručak

  10:00 –                 Fakultativno obilazak Titovog bunkera i rodne kuće Zuke Džumhura

Napomena: Molimo Vas da zbog blagovremene rezervacije soba izvršite prijavu dolaska na e-mail azubc@bih.net.ba ili na mob (Dr.Hariz Zubčević) 061 222-458

PROGRAM STRUČNOG SEMINARA „OKUPACIONA TERAPIJA U REHABILITACIJI“ Vlašić, 03.12. – 04.12.2016g.

Subota 03.12.2016g.

12:00 – 13:30 Registracija učesnika stručnog seminara

13:30 – 15:00 Ručak

15:00 – 15:10 Uvodna riječ i predstavljanje stručnog sastanka (prof.dr.M.Muftić)

15:10 – 15:30 Okupaciona terapija, dio rehabilitacije djece s juvenilnim idiopatskim artritisom, prof. dr Emira Švraka

15:30 – 16:50 Senzorna reedukacija šake u okviru okupacione terapije, prof.dr.M.Muftić

16:50 – 17:10 Okupaciona terapija pacijenata sa osteoporozom, prof.dr.D.Avdić

17:10 – 17:30 Trendovi okupacione terapije u mentalnom zdravlju s osvrtom na situaciju u FBiH, dr. Fehma Kovač

17:30 – 17:45 Diskusija

17:45 – 18:10 Sponzorisano predavanja (Berlin Chemie)

18:10 – 19:00 Stručni sastanak Udruženja fizijatara FBiH i prijedlog aktivnosti za 2017g.

19:00 – 20:30 Slobodno vrijeme

20:30 Svečana večara – sponzor Berlin Chemie

Nedelja 04.12.2016g.

08:30 – 10:00 Doručak

10:00 – 11:00 Radni sastanak (dogovor o budućim aktivnostima Udruženja)

Napomena: Molimo Vas da zbog blagovremene rezervacije soba izvršite prijavu dolaska na e-mail azubc@bih.net.ba ili na mob (Dr.Hariz Zubčević) 061 222-458

Obavještenje: Seminar na temu: “Savremeni pristup u prevenciji, dijagnostici i liječenju degenerativnih reumatskih bolesti” 23.9.2016. u Fojnici

Seminar na temu: “Savremeni pristup u prevenciji, dijagnostici i liječenju degenerativnih reumatskih bolesti” se održava  23.9.2016. godine u Fojnici u organizaciji Reumala i Ljekarske komore SBK.

PROGRAM:

17.00 Pozdravna riječ Direktora

17.10 Uvodno predavanje – mr. sci. dr. Samiha Elmasbegović Hodžić

17.20 Osteoartritis koljena: prevencija, dijagnostika i liječenje – dr Samira Selimović Huzbašić

17.35 Komparacija rezultata liječenja diskogene radikulopatije ( degenerativne etiologije ) fizikalnim i

operativnim tretmanom – mr. sci. dr. Samiha Elmasbegović Hodžić

17.50 Efekti radonskih kupki u tretmanu degenerativnih reumatskih bolesti – doc. dr sci. med. Amila

Kapetanović

17.55 Sponzorirano predavanje

Kafe pauza

18.30 Work shop – intraartikularna aplikacija hijaluronske kiseline u tretmanu degenerativnog reumatizma –

prim.dr Damir Jaganjac, mr. sci. dr. Samiha Elmasbegović Hodžić

20.30 Svečana večera i druženje uz muziku u Hotelu Natura Fojnica

Napomena:

–  Svečanu večeru za članove Ljekarske komore SBK snosi Komora, za ostale učesnike, te eventualne

pratioce cijena iznosi 30 KM

–  Smještaj je obezbijedjen u Hotelu Natura u Fojnici, noćenje sa doručkom po cijeni od 50 KM

–  Prijava za učešće na Seminaru na br. 061 187 460; E mail senada.fejzic@reumal.ba

– Rezervacija noćenja na br. 063 298 940; Email: info@ncf.ba

Hotel Natura nudi dodatne pogodnostio za goste ovog Seminara koji žele produžetak boravka tokom

vikenda ili dan ranije. Uz noćenje gostima je na raspolaganju korištenje bazena u Naturi.

– Svi učesnici i gosti tokom Seminara imaće pogodnosti i kod korištenja naših drugih usluga, uključujući

usluge Wellnes i Beauty pograma u Reumalu.

6. Kongres Fizijatara Bosne i Hercegovine

6. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem održati će se od 06.-09. oktobra 2016. godine u Banjoj Luci u organizaciji Udruženja fizijatara Republike Srpske i Udruženja fizijatara Federacije Bosne i Hercegovine.

Savremena rehabilitaciona medicina zahtjeva interdisciplinarni pristup uz učešće svih segmenata naše struke i srodnih specijalističkih grana. Ovo je prilika da razmjenimo zajedničko znanje i iskustva i unaprijedimo svakodnevni klinički rad s ciljem poboljšanja kvaliteta liječenja naših pacijenata.

Više informacija potražite na web stranici kongresa: http://6kongresfizijatarabih.com/